szajmaszk.thegreen.hu (MANDAL CONSULTING Korlátolt Felelősségű Társaság): A szajmaszk.thegreen.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen és teljeskörűen a vásárlókat a szolgáltató beazonosíthatóságát szolgáló adatokról, a szerződéskötés feltételeiről, a teljesítés feltételeiről, a szállítási határidőről, a fizetés feltételeiről (fizetési módokról), a fogyasztót megillető elállási jogról, valamint arról, hogy a megrendelés fizetési kötelezettséggel jár.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: szajmaszk.thegreen.hu (MANDAL CONSULTING Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Várkapu utca 3. 1. em. 4.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 07-09-028496
Adószám: 14188536-2-07
Honlapjának elérhetősége: www.szajmaszk.thegreen.hu
Vállalkozás közismert neve:
szajmaszk.thegreen.hu (MANDAL CONSULTING Kft.)
Ügy tárgya:
A szajmaszk.thegreen.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen és teljeskörűen a vásárlókat a szolgáltató beazonosíthatóságát szolgáló adatokról, a szerződéskötés feltételeiről, a teljesítés feltételeiről, a szállítási határidőről, a fizetés feltételeiről (fizetési módokról), a fogyasztót megillető elállási jogról, valamint arról, hogy a megrendelés fizetési kötelezettséggel jár.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2021.04.07.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.07.28. - 2023.07.28.
Határozat száma:
FE/FOGY/00176-3/2021. (Fejér Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § h) pontjai, 5. § (2) bek. a), c) pontjai, 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bek., 45/2014. (II.26.) Korm. Rendelet 11. § (1) bek. e), h), i), m), o), w), pontjai, 15. § (2) bek., 20. § (1)-(3) bek., 22. § (1), (3) bek., 23. § (1), (3) bek., 24. § (1), (2) bek., 29. § (1) e) pontja, Fgytv. 14. § (1) bek., Fttv. 3. § (1), (5), 6. § (1) bek. i) pontja
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont