fonixcsarnok.eu (Főnixcsarnok Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A fonixcsarnok.eu webáruház nem tájékoztatta előzetesen és teljeskörűen a vásárlókat a szerződéskötés feltételeiről, a forgalmazott termékek lényeges tulajdonságairól, egységáráról, a fogyasztót megillető elállási jogról, a „Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés” –ről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: fonixcsarnok.eu (Főnixcsarnok Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Sarló utca 7. 8. em. 36.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 07-09-018119
Adószám: 22612111-2-07
Honlapjának elérhetősége: www.fonixcsarnok.eu
Vállalkozás közismert neve:
fonixcsarnok.eu (Főnixcsarnok Kft.)
Ügy tárgya:
A fonixcsarnok.eu webáruház nem tájékoztatta előzetesen és teljeskörűen a vásárlókat a szerződéskötés feltételeiről, a forgalmazott termékek lényeges tulajdonságairól, egységáráról, a fogyasztót megillető elállási jogról, a „Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés” –ről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.12.12.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.07.28. - 2023.07.28.
Határozat száma:
FE/FOGY/00634-3/2020. (Fejér Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 5. § (2) bek, a), c) pontjai, 45/2014. (II. 25.) Korm. rendelet 11. § (1) bek. a), h), i), m), n), t), u), w) pontjai, 15. § (2) bekezdése, a 20. § (3) bekezdése, a 21. § (1) bekezdése, 22. § (1) és (3) bekezdése, a 23. § (1) bekezdése, a 24. § (1) bekezdése, a 25. §-a, a 29. § (1) bekezdés i), j) pontja, az Fttv. 3.§ (1) és (5) bekezdése, 6.§ (1) bekezdés i) pontja, 7.§ (1) bekezdése, az Fgytv. 14. § (1) bekezdése, valamint az 524/2013/EU rendelete 14. cikk (1)-(2) bekezdései
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont