jomeleg.hu (ROTEBERG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A jomeleg.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a panaszkezelés módjáról, a jótállás feltételeiről, az elállási jog feltételeiről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: jomeleg.hu (ROTEBERG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 8617 Kőröshegy, Petőfi S. utca 116.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 14-09-304046
Adószám: 11948197-2-14
Honlapjának elérhetősége: www.jomeleg.hu
Vállalkozás közismert neve:
jomeleg.hu (ROTEBERG Kft.)
Ügy tárgya:
A jomeleg.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a panaszkezelés módjáról, a jótállás feltételeiről, az elállási jog feltételeiről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.07.30.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.07.28. - 2023.07.28.
Határozat száma:
SO/FOGY/00220-4/2020. (Somogy Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § h); Fttv. 3. § (5), 6. § (1) i), 7. § (1); 45/2014. Korm.rendelet 11. § (1) h), i),k),n), v), 18. § a), 25. §; Fgytv. 17/A. § (1a)(8); 524/2013/EU rendelet 14. cikk (2); 151/2003. Korm.rend. 3.§ (3) b)e)f), 4.§ (1)-(3), 1.sz.mell.; Ptk. 6:159. § (2)a)b)
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont