myspringfield.com/hu/hu (SPRINGFIELD Hungary Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság): A myspringfield.com/hu/hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen és teljeskörűen a vásárlókat a szolgáltató beazonosíthatóságát szolgáló adatokról, a szerződéskötés feltételeiről, a forgalmazott termékek egységáráról, a fogyasztót megillető elállási jogról. A webáruház nem tájékoztatta előzetesen a fogyasztókat arról, hogy a megrendelés fizetési kötelezettséggel jár.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: myspringfield.com/hu/hu (SPRINGFIELD Hungary Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Ányos Pál utca 3. 1. em. 6.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 07-09-006922
Adószám: 11908531-2-07
Honlapjának elérhetősége: www.myspringfield.com/hu/hu
Vállalkozás közismert neve:
myspringfield.com/hu/hu (SPRINGFIELD Hungary Kft.)
Ügy tárgya:
A myspringfield.com/hu/hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen és teljeskörűen a vásárlókat a szolgáltató beazonosíthatóságát szolgáló adatokról, a szerződéskötés feltételeiről, a forgalmazott termékek egységáráról, a fogyasztót megillető elállási jogról. A webáruház nem tájékoztatta előzetesen a fogyasztókat arról, hogy a megrendelés fizetési kötelezettséggel jár.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2021.05.10.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.08.02. - 2023.08.02.
Határozat száma:
FE/FOGY/00485-3/2021. (Fejér Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § h ), 5. § (2) bek. b) pontja, 45/2014. (II.26.) Korm. Rendelet 11. § (1) bek. h), i), m), w pontjai, 15. § (2) bek., 20. § (3) bek., Fgytv. 14. §.(1),(5) bek.,, Fttv. 3. § (1), (5), 6. § (1) bek. i) pontja.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont