shop.ynet.hu (YNET Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság): A shop.ynet.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a panaszkezelési módról, a békéltető testületről, az online vitarendezésről, a jótállásról, az elállási jog részletes feltételeiről.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: shop.ynet.hu (YNET Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós utca 15. fszt. 2.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 20-09-065006
Adószám: 12668379-2-20
Honlapjának elérhetősége: www.shop.ynet.hu
Vállalkozás közismert neve:
shop.ynet.hu (YNET KFT.)
Ügy tárgya:
A shop.ynet.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a panaszkezelési módról, a békéltető testületről, az online vitarendezésről, a jótállásról, az elállási jog részletes feltételeiről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.10.30.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.08.04. - 2023.08.04.
Határozat száma:
ZA-05/ZAO/505-4/2020. (Zala Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
2001. évi CVIII. Törvény: 4. §- 2. § l) pont lc; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 15. § (2), 11. § (1), 20. § (1)-(3), 22. § (1), 23. § (1)-(3), 24. § (1)-(2), 25. §-26. §; Fgytv. 14. § (1), 2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendeletet, 2. §; Fttv. 3. § (1); 524/2013/EU rendelet 14. cikk (2)
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont