butortweben.hu (Békés Market Korlátolt Felelősségű Társaság): A butortweben.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a fizetési módokról, a teljesítés feltételeiről, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: butortweben.hu (Békés Market Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 5540 Szarvas, Vasút utca 67.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 04-09-012602
Adószám: 24678193-2-04
Honlapjának elérhetősége: www.butortweben.hu
Vállalkozás közismert neve:
butortweben.hu (Békés Market Kft.)
Ügy tárgya:
A butortweben.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a fizetési módokról, a teljesítés feltételeiről, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.11.19.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.08.11. - 2023.08.11.
Határozat száma:
BE/37/999-7/2020. (Békés Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4.§, 5.§; Fttv. 3. §; 6. § (1) bekezdés i) pontja, 7. § (1) bekezdés a) pontja; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés c), h), i), j), k), l), m), v), w) pontja
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont