szegedrums.hu (Volent Zsolt egyéni vállalkozó): A szegedrums.hu webáruház nem nyújtott teljes körű, megfelelő tájékoztatást a szerződéskötés feltételeiről; a szerződés tárgyáról és teljesítéséről; a panaszkezelésről és vitarendezési mechanizmusról; a kellékszavatosságról, a jótállásról és a termékszavatosságról; valamint az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: szegedrums.hu (Volent Zsolt egyéni vállalkozó)
Székhely: 6729 Szeged, Adai u. 18
Telefonszám:
Nyilvántartási szám: 52041266
Cégjegyzékszám:
Adószám: 68644318226
Honlapjának elérhetősége: www.szegedrums.hu
Vállalkozás közismert neve:
szegedrums.hu (Volent Zsolt egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A szegedrums.hu webáruház nem nyújtott teljes körű, megfelelő tájékoztatást a szerződéskötés feltételeiről; a szerződés tárgyáról és teljesítéséről; a panaszkezelésről és vitarendezési mechanizmusról; a kellékszavatosságról, a jótállásról és a termékszavatosságról; valamint az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2021.04.23.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.08.16. - 2023.08.16.
Határozat száma:
CS/O01/00344-6/2021. (Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 5. § (2) bekezdés a), b), c) pont; 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés a), e), h), i), l), m), n), v), w) pont, 11. § (5) bekezdés, 15. § (1), (2) bekezdés; Jótállási rendelet 2. § (1) bekezdés; Fttv. 3. § (1), (3), (5) bekezdés, 6. § (1) bekezdés i) pont, 7. § (1) bekezdés; Fgytv. 14. § (5) bekezdés; EU rendelet 14. cikk (2) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont