showroomszeged.hu (Birkás Kitti Brigitta egyéni vállalkozó): A showroomszeged.hu webáruház nem nyújtott teljes körű, megfelelő tájékoztatást a beazonosíthatóságát szolgáló adatairól; a szerződéskötés feltételeiről; a szerződés tárgyáról és teljesítéséről; a panaszkezelésről és vitarendezési mechanizmusról; a kellékszavatosságról és termékszavatosságról; valamint az elállási jogról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: showroomszeged.hu (Birkás Kitti Brigitta egyéni vállalkozó)
Székhely: 6727 Szeged, Duna utca 7/B.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám: 51293329
Cégjegyzékszám:
Adószám: 68143116126
Honlapjának elérhetősége: www.showroomszeged.hu
Vállalkozás közismert neve:
showroomszeged.hu (Birkás Kitti Brigitta egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A showroomszeged.hu webáruház nem nyújtott teljes körű, megfelelő tájékoztatást a beazonosíthatóságát szolgáló adatairól; a szerződéskötés feltételeiről; a szerződés tárgyáról és teljesítéséről; a panaszkezelésről és vitarendezési mechanizmusról; a kellékszavatosságról és termékszavatosságról; valamint az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2021.05.25.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.08.16. - 2023.08.16.
Határozat száma:
CS/O01/00345-6/2021. (Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § d), h) pont, 5. § (2) bekezdés a) pont; 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés e), h), i), m), n), v), w) pont, 11. § (5) bekezdés, 15. § (1), (2) bekezdés; Fttv. 3. § (1), (3), (5) bekezdés, 6. § (1) bekezdés i) pont, 7. § (1) bekezdés; Fgytv. 14. § (5) bekezdés; EU rendelet 14. cikk (2) bekezdés.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont