inter-thermo.hu (INTER-THERMO Ipari Termékgyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): Az inter-thermo.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a termékek lényeges tulajdonságairól, a teljesítés határidejéről, a ténylegesen fizetendő összegről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról, a termékek egységáráól, az elállási jogról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: inter-thermo.hu (INTER-THERMO Ipari Termékgyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 8500 Pápa, Göncöl utca 10/A
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 19-09-060021
Adószám: 10228726-2-19
Honlapjának elérhetősége: www.inter-thermo.hu
Vállalkozás közismert neve:
inter-thermo.hu (INTER-THERMO Kft.)
Ügy tárgya:
Az inter-thermo.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a termékek lényeges tulajdonságairól, a teljesítés határidejéről, a ténylegesen fizetendő összegről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról, a termékek egységáráól, az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.12.10.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.08.16. - 2023.08.16.
Határozat száma:
VE-09/01/00591-7/2020. (Veszprém Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ptk. 6:163. § (4) bekezdése; Ektv. 4. § h) pontja; 45/2014. Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés a), e), h), i), k), l), m) pontja, 12. § (1) bekezdése, 15. § (1), (2) bekezdése, 20. § (2) bekezdése, 22. § (1), (2) bekezdés,e 23. § (1) bekezdése; Fttv. 6. § (1) bekezdés c), i) pontja; 151/2003. Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése, 3. § (1) bekezdése; Fgytv. 14. § (1) bekezdése; 4/2009. NFGM-SZMM együttes rendelet 4. § a), b) pontja
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont