rosales.hu (BENDOLA-AGRO Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.): A rosales.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltató e-mail címéről, a nyilvántartásba bejegyző hatóságról, a nyilvántartásba vételi számról, az egységárakról, az elektronikus szerződéskötés lépéseiről, a szerződés lehetséges nyelveiről, a megrendeléskori fizetési kötelezettségről, a termék tulajdonságairól,a panaszkezelési módról,az online vitarendezési fórumról,a békéltető testületről,ellentmondásosan a felmerülő költségekről, hiányosan a szavatosságról, elállásról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: rosales.hu (BENDOLA-AGRO Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.)
Székhely: 8200 Veszprém, Budapest út 66.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 19-09-515250
Adószám: 23905690-1-19
Honlapjának elérhetősége: www.rosales.hu
Vállalkozás közismert neve:
rosales.hu (BENDOLA-AGRO Kft.)
Ügy tárgya:
A rosales.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltató e-mail címéről, a nyilvántartásba bejegyző hatóságról, a nyilvántartásba vételi számról, az egységárakról, az elektronikus szerződéskötés lépéseiről, a szerződés lehetséges nyelveiről, a megrendeléskori fizetési kötelezettségről, a termék tulajdonságairól,a panaszkezelési módról,az online vitarendezési fórumról,a békéltető testületről,ellentmondásosan a felmerülő költségekről, hiányosan a szavatosságról, elállásról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2021.04.11.
Jogorvoslati lehetőség:
A határozat végleges, ellene további fellebbezésnek nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.08.24. - 2023.08.24.
Határozat száma:
VE-09/01/00150-5/2021. (Veszprém Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fgytv. 14. § (1), Árrend. 4. § a), Ektv. 4. § d), h), 5. § (2) a), b), d) 45/2014. Korm. r. 11. § (1) a), h), i), j), k), m), v), w), (5), 15. § (1), (2), 20. § (2), 22. §, 23. § (1), (3) Fttv. 6. § (1) be), c), e), i), 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1), (2), Ptk. 6:159. §, 6:163,
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont