textilbongesz.hu (Látvány Textil Korlátolt Felelősségű Társaság): A textilbongesz.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az egységárakról, a megrendeléskori fizetési kötelezettségről, a panaszkezelési módról, az online vitarendezési fórumról, a szavatosságról, jótállásról, nem megfelelően az elállási jogról, hiányosan pedig a szolgáltató beazonosítását szolgáló adatokról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: textilbongesz.hu (Látvány Textil Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 8400 Ajka, Gyár utca 1.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 19-09-514350
Adószám: 23483633-2-19
Honlapjának elérhetősége: www.textilbongesz.hu
Vállalkozás közismert neve:
textilbongesz.hu (Látvány Textil Kft)
Ügy tárgya:
A textilbongesz.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az egységárakról, a megrendeléskori fizetési kötelezettségről, a panaszkezelési módról, az online vitarendezési fórumról, a szavatosságról, jótállásról, nem megfelelően az elállási jogról, hiányosan pedig a szolgáltató beazonosítását szolgáló adatokról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2021.03.29.
Jogorvoslati lehetőség:
A határozat végleges, ellene további fellebbezésnek nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.08.24. - 2023.08.24.
Határozat száma:
VE-09/01/00154-5/2021. (Veszprém Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
2001. évi CVIII. tv. 4. § h), 5. § (2) b) pont 1997. évi CLV. tv. 14. § (1) 45/2014. Kr. 11. § (1) e) h) i) m) n) v) pont, 11. § (5) bek., 15. § (2) 524/2013/EU rend. 14. cikk (2) bek, 2008. évi XLVII. tv. 3. § (1) bek, 6. § (1) bek, i),
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont