kapolcsikum.hu (Farkas Ivett egyéni vállalkozó): A kapolcsikum.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltató székhelyéről, e-mail címéről, a megrendeléskori fizetési kötelezettségről, az online vitarendezési fórumról, a békéltető testületről, nem egyértelműen a szállítás határidejéről, hiányosan a szavatosságról, nem vagy nem megfelelően tájékoztatott az elállásról, illetve az egységárak összegszerűen hibásan voltak számítva.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: kapolcsikum.hu (Farkas Ivett egyéni vállalkozó)
Székhely: 8293 Vigántpetend, Ady u. 7.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám: 51176530
Cégjegyzékszám:
Adószám: 75393571-2-39
Honlapjának elérhetősége: www.kapolcsikum.hu
Vállalkozás közismert neve:
kapolcsikum.hu (Farkas Ivett egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A kapolcsikum.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltató székhelyéről, e-mail címéről, a megrendeléskori fizetési kötelezettségről, az online vitarendezési fórumról, a békéltető testületről, nem egyértelműen a szállítás határidejéről, hiányosan a szavatosságról, nem vagy nem megfelelően tájékoztatott az elállásról, illetve az egységárak összegszerűen hibásan voltak számítva.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2021.03.19.
Jogorvoslati lehetőség:
A határozat végleges, ellene további fellebbezésnek nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.08.24. - 2023.08.24.
Határozat száma:
VE-09/01/00105-6/2021. (Veszprém Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
1997. évi CLV. tv. 14. § (1) 45/2014. Kr. 11. § (1) bek e), i), m), w) pont, 11. § (5) bek., 15. § (2) bek. 524/2013/EU rend. 14. cikk (2) bek, 2001. évi CVIII. tv. 4. § d), h) pont
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont