yamuna.hu (YAMUNA Korlátolt Felelősségű Társaság): A yamuna.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltató e-mail címéről, az egységár köteles termékekk esetében az egységárról, a békéltető testület e-mail címéről, az online vitarendezési fórumról, arról, hogy fogyasztói panasz elutasítása esetén mely fogyasztóvédelmi hivatalhoz fordulhat, valamint nem adott időben visszaigazolást.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: yamuna.hu (YAMUNA Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 8699 Somogyvámos, Fő utca 104.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 14-09-311702
Adószám: 23449372-2-14
Honlapjának elérhetősége: www.yamuna.hu
Vállalkozás közismert neve:
yamuna.hu (YAMUNA Kft.)
Ügy tárgya:
A yamuna.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltató e-mail címéről, az egységár köteles termékekk esetében az egységárról, a békéltető testület e-mail címéről, az online vitarendezési fórumról, arról, hogy fogyasztói panasz elutasítása esetén mely fogyasztóvédelmi hivatalhoz fordulhat, valamint nem adott időben visszaigazolást.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2021.02.04.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.08.27. - 2023.08.27.
Határozat száma:
SO/FOGY/00049-3/2021 (Somogy Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4.§ h/, 5.§ (1)(2)c/; Fttv. 3.§ (5), 7.§(1); 45/2014.Korm.r. 11.§.(1) v/, 18.§ a/; Fgytv. 17/A.§ (1a)(8), 29.§.(11); 524/2013/EU 14.cikk (2); Fgytv. 14.§(1); 4/2009. NFGM-SZMM Árr. 4.§ a/b/e/
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont