erotikacity.hu (Leonardo Store Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): Az erotikacity.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltató elérhetőségéről, az adatbeviteli hibák kijavításának lehetőségéről, a békéltető testületről, arról, hogy fogyasztói panasz elutasítása esetén melyik hatósághoz lehet fordulni, az online vitarendezési fórumról, a megrendeléskori fizetési kötelezettségről, az egységárról, nem volt elérhető elállási minta, nem volt letölthető az ASZF, valamint megtévesztő tájékoztatást adott.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: erotikacity.hu (Leonardo Store Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 7400 Kaposvár, Benedek E. utca 7/B
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 14-09-308586
Adószám: 14508398-2-14
Honlapjának elérhetősége: www.erotikacity.hu
Vállalkozás közismert neve:
erotikacity.hu (Leonardo Store Kft.)
Ügy tárgya:
Az erotikacity.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltató elérhetőségéről, az adatbeviteli hibák kijavításának lehetőségéről, a békéltető testületről, arról, hogy fogyasztói panasz elutasítása esetén melyik hatósághoz lehet fordulni, az online vitarendezési fórumról, a megrendeléskori fizetési kötelezettségről, az egységárról, nem volt elérhető elállási minta, nem volt letölthető az ASZF, valamint megtévesztő tájékoztatást adott.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2021.01.20.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.08.27. - 2023.08.27.
Határozat száma:
SO/FOGY/00094-2/2021
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4.§ b/h/, 5.§ (1)(2)c/; Fttv. 3.§ (5), 6.§(1)i/, 7.§(1); 45/2014.Korm.r. 11.§.(1) d/e/h/i/v/, 15.§ (2), 18.§ a/, 20.§ (2); Fgytv. 17/A.§ (1a)(8), 29.§.(11); 524/2013/EU 14.cikk (2); Fgytv. 14.§(1); 4/2009. NFGM-SZMM Árr. 4.§ a/e/
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont