k3sewingstudioblog.com (Sármezei Krisztina egyéni vállalkozó): A k3sewingstudioblog.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartsába vevő hatóságról, a táhelyszolgáltatóról, a szerződés nyelvéről, iktatásról, az elektronikus szerződéskötés lépéseiről, az adatbeviteli hibák kijavításának lehetőségéről, a visszaigazolásról, a panaszkezelésről, békéltető testületről, online vitarendezési fórumról, szavatosságról, elállási jogról, a megrendeléskori fizetési kötelezettségről, valamint megtévesztő tájékoztatást adott.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: k3sewingstudioblog.com (Sármezei Krisztina egyéni vállalkozó)
Székhely: 7400 Kaposvár, Keszthely u. 11.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám: 52532782
Cégjegyzékszám:
Adószám: 68984975-1-34
Honlapjának elérhetősége: www.k3sewingstudioblog.com
Vállalkozás közismert neve:
k3sewingstudioblog.com (Sármezei Krisztina egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A k3sewingstudioblog.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartsába vevő hatóságról, a táhelyszolgáltatóról, a szerződés nyelvéről, iktatásról, az elektronikus szerződéskötés lépéseiről, az adatbeviteli hibák kijavításának lehetőségéről, a visszaigazolásról, a panaszkezelésről, békéltető testületről, online vitarendezési fórumról, szavatosságról, elállási jogról, a megrendeléskori fizetési kötelezettségről, valamint megtévesztő tájékoztatást adott.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2021.01.05.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.08.27. - 2023.08.27.
Határozat száma:
SO/FOGY/00576-3/2020 (Somogy Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4.§ d/h/, 5.§ (2)a/b/c/d/, 6.§(2); Fttv. 3.§ (5), 6.§(1)i/, 7.§(1); 45/2014.Korm.r. 11.§.(1) h/i/k/l/m/v/w/, 15.§ (2), 18.§ a/, 20.§ (1)-(3), 22.§ (1)(3), 23.§ (3), 24.§ (1), 25.§, 26.§ (1), 29.§ (1) a/c/; Fgytv. 17/A.§ (1)b/c/d/, (1a)(3)(6)(8), 29.§.(11); 524/2013/EU 14.cikk (2); Ptk. 6:157.§ (1), 6:159.§ (1), 6.163.§ (2); 19/2014. NGM r. 3.§ (2)
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont