ora-idozona.hu (Sashegyi Árpád Istvánné egyéni vállalkozó): Az ora-idozona.hu webáruház nem nyújtott teljes körű, megfelelő tájékoztatást a beazonosíthatóságát szolgáló adatairól; a szerződéskötés feltételeiről; a szerződés teljesítéséről; a panaszkezelésről; a kellékszavatosságról és jótállásról, valamint az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: ora-idozona.hu (Sashegyi Árpád Istvánné egyéni vállalkozó)
Székhely: 6725 Szeged, Kálvária tér 25246.
Telefonszám: +36/70-502-9527
Nyilvántartási szám: 45547904
Cégjegyzékszám: ---
Adószám: 45547904226
Honlapjának elérhetősége: www.ora-idozona.hu
Vállalkozás közismert neve:
ora-idozona.hu (Sashegyi Árpád Istvánné egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
Az ora-idozona.hu webáruház nem nyújtott teljes körű, megfelelő tájékoztatást a beazonosíthatóságát szolgáló adatairól; a szerződéskötés feltételeiről; a szerződés teljesítéséről; a panaszkezelésről; a kellékszavatosságról és jótállásról, valamint az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2021.06.21.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.09.01. - 2022.09.01.
Határozat száma:
CS/O01/00553-8/2021. (Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § d) pont, 5. § (2) bekezdés c) pont; 45/2014. (II. 25.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés e), h), i), m), n) pont, 11. § (5) bekezdés; Fttv. 3. § (1), (3), (5) bekezdés, 6. § (1) bekezdés c), i) pont; Fgytv. 14. § (1), (3), (5) bekezdés; Jótállási rendelet 2. § (1) bekezdés.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont