korvinbabacentrum.hu (Asperl és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A korvinbabacentrum.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a teljesítés feltételeiről, különösen a fuvarozásról és a teljesítési határidőről, az elállási jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről, az egységár köteles termékek esetében az egységárról, a szerződés szerinti termék lényeges tulajdonságairól, valamint a jótállásról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: korvinbabacentrum.hu (Asperl és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 8500 Pápa, Korvin utca 15. fszt. 1.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 19-09-515105
Adószám: 23855337-2-19
Honlapjának elérhetősége: www.korvinbabacentrum.hu
Vállalkozás közismert neve:
korvinbabacentrum.hu (Asperl és Társa Kft.)
Ügy tárgya:
A korvinbabacentrum.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a teljesítés feltételeiről, különösen a fuvarozásról és a teljesítési határidőről, az elállási jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről, az egységár köteles termékek esetében az egységárról, a szerződés szerinti termék lényeges tulajdonságairól, valamint a jótállásról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2021.06.11.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.09.07. - 2023.09.07.
Határozat száma:
VE-09/01/00298-6/2021. (Veszprém Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fgytv. 14. § (1), Árrend. 4. § a), b), e) 45/2014. Korm. r. 11. § (1) h), i), n), 15. § (2), 20. § (2), (3), 22. §, Fttv. 6. § (1) be), i) Ptk. 6:159. § (2), 6:173 (2),
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont