pipiter.hu (Szekeresné Kövécs Éva egyéni vállalkozó): A pipiter.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a megrendeléskori fizetési kötelezettségről, a teljesítés feltételeiről, különösen a fuvarozásról és a teljesítési határidőről, az elállási jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről, valamint az elállási nyilatkozatmintáról, az egységár köteles termékek esetében az egységárról, valamint a szavatosságról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: pipiter.hu (Szekeresné Kövécs Éva egyéni vállalkozó)
Székhely: 8225 Szentkirályszabadja, Kossuth u. 45-47.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám: 6108670
Cégjegyzékszám:
Adószám: 53933526-2-39
Honlapjának elérhetősége: www.pipiter.hu
Vállalkozás közismert neve:
pipiter.hu (Szekeresné Kövécs Éva egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A pipiter.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a megrendeléskori fizetési kötelezettségről, a teljesítés feltételeiről, különösen a fuvarozásról és a teljesítési határidőről, az elállási jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről, valamint az elállási nyilatkozatmintáról, az egységár köteles termékek esetében az egységárról, valamint a szavatosságról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2021.05.26.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.09.07. - 2023.09.07.
Határozat száma:
VE-09/01/00272-5/2021. (Veszprém Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fgytv. 14. § (1), Árrend. 4. § a) e) 45/2014. Korm. r. 11. § (1) e), i), m), 15. § (1), 20. § (2), (3), 22. §, 23. § Fttv. 6. § (1) be), c), i) Ptk. 6:163. § (2),
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont