lamberiahaz.hu (LAMBÉRIAHÁZ Korlátolt Felelősségű Társaság): A lamberiahaz.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltató elérhetőségéről, az iktatásról, az utólagos hozzáférhetőségről, a megrendeléskori fizetési kötelezettségről, a fuvardíjról, a szavatosságról, békéltető testületről, az online vitarendezési fórumról, a teljesítés feltételeiről, különösen a fuvarozásról és a teljesítési határidőről, az elállási jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: lamberiahaz.hu (LAMBÉRIAHÁZ Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 8413 Eplény, Búzavirág utca 9.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 19-09-512083
Adószám: 14951923-2-19
Honlapjának elérhetősége: www.lamberiahaz.hu
Vállalkozás közismert neve:
lamberiahaz.hu (LAMBÉRIAHÁZ Kft.)
Ügy tárgya:
A lamberiahaz.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltató elérhetőségéről, az iktatásról, az utólagos hozzáférhetőségről, a megrendeléskori fizetési kötelezettségről, a fuvardíjról, a szavatosságról, békéltető testületről, az online vitarendezési fórumról, a teljesítés feltételeiről, különösen a fuvarozásról és a teljesítési határidőről, az elállási jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2021.05.26.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.09.07. - 2023.09.07.
Határozat száma:
VE-09/01/00279-5/2021. (Veszprém Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § h), 5. § (2) b) Fgytv. 14. § (1), Árrend. 4. § b), c) 45/2014. Korm. r. 11. § (1) e), h), i), m), w), 15. § (1), (2), 20. § (2), (3), 22. §, 23. § Fttv. 6. § (1) be), c), i) Ptk. 6:159. §, 6:163. §
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont