tanitawebshop.hu (Török Anita Erika egyéni vállalkozó): A tanitawebshop.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő hatóságról, a megrendeléskori fizetési kötelezettségről, a szavatosságról, a panaszkezelésről, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, a teljesítés feltételeiről, különösen a fuvarozásról és a teljesítési határidőről, az elállási jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről, valamint nem tette biztosította az Általános szerződési feltételek kinyomtathatóságát.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: tanitawebshop.hu (Török Anita Erika egyéni vállalkozó)
Székhely: 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 112.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám: 6333305
Cégjegyzékszám:
Adószám: 49929647-2-39
Honlapjának elérhetősége: www.tanitawebshop.hu
Vállalkozás közismert neve:
tanitawebshop.hu (Török Anita Erika egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A tanitawebshop.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő hatóságról, a megrendeléskori fizetési kötelezettségről, a szavatosságról, a panaszkezelésről, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, a teljesítés feltételeiről, különösen a fuvarozásról és a teljesítési határidőről, az elállási jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről, valamint nem tette biztosította az Általános szerződési feltételek kinyomtathatóságát.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2021.06.04.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.09.07. - 2023.09.07.
Határozat száma:
VE-09/01/00304-5/2021. (Veszprém Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § d), 5. § (1) Fgytv. 14. § (1), Árrend. 4. § c), e) 45/2014. Korm. r. 11. § (1) h), i), m), 15. § (2), 20. § (2), (3), 22. §, 23. § Fttv. 6. § (1) be), i) Ptk. 6:159. § (2),
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont