praktikatuzvedelem.hu (PRAKTIKA Tűzvédelmi Kft.): A praktikatuzvedelem.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az adatbeviteli hibák javításának módjáról, a szerződés alakiságáról, a panaszkezelés módjáról, az online vitarendezésről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról, nem megfelelő tájékoztatást adott az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: praktikatuzvedelem.hu (PRAKTIKA Tűzvédelmi Kft.)
Székhely: 7100 Szekszárd, Mátyás király utca 4/B.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 17-09-006038
Adószám: 14016709-2-17
Honlapjának elérhetősége: www.praktikatuzvedelem.hu
Vállalkozás közismert neve:
praktikatuzvedelem.hu (PRAKTIKA Tűzvédelmi Kft.)
Ügy tárgya:
A praktikatuzvedelem.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az adatbeviteli hibák javításának módjáról, a szerződés alakiságáról, a panaszkezelés módjáról, az online vitarendezésről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról, nem megfelelő tájékoztatást adott az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2021.01.12.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.09.15. - 2023.09.15.
Határozat száma:
TOO/FOGY/32-1/2021. (Tolna Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 5. § (2) b) c) pontja; Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdés d) i) h) l) m) v) w) pontjai, 11.§ (5) bekezdése; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bekezdése; Fttv.3. § (1) bekezdése, figyelemmel a 6. § (1) bekezdés i, pontjára és 7.§ (1) bekezdésére
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont