Green Line LP (hu.cardiolnd.com, Cardiol kapszula): A hu.cardiolnd.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szolgáltató beazonosíthatóságát szolgáltaó adatokról, a szerződéskötés feltételeiről, a fizetés feltételeiről, a szállítási költségeiről, a panaszkezelésről, az elállásról. Megtévesztő tájékoztatást adott a termékről, agresszív kereskedelmi gyakorlatot folytatott.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: Green Line LP (hu.cardiolnd.com, Cardiol kapszula)
Székhely: Unit 111337, Ground Floor, 30 Bloomsburry Street, London
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Honlapjának elérhetősége: hu.cardiolnd.com
Vállalkozás közismert neve:
Green Line LP (hu.cardiolnd.com, Cardiol kapszula)
Ügy tárgya:
A hu.cardiolnd.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szolgáltató beazonosíthatóságát szolgáltaó adatokról, a szerződéskötés feltételeiről, a fizetés feltételeiről, a szállítási költségeiről, a panaszkezelésről, az elállásról. Megtévesztő tájékoztatást adott a termékről, agresszív kereskedelmi gyakorlatot folytatott.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2021.05.29.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.09.20. - 2023.09.20.
Határozat száma:
BP/2200/03351-2/2021. (Budapest Főváros Kormányhivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés c), h), k), m), n), v), w) pontjai, 15. § (2) bekezdés, 18. § (1), (2) bekezdés a) pont, (3) bekezdés, 22. § (1), (2), (3) bekezdés, 23. § (1), (3), 24. § (1) bekezdés, 25. §; Ektv. 4. § a), c), d), f), h) pontjai, 5. § (2) a), b), c), d) pontjai, Fttv. 3. § (5) bekezdés, 6. § (1) bekezdés i), pontja, 7. § (1) bekezdés; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (2) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont