beauti4usnow.com (BodyNaswer LLC, Dermaliss Serum): A beauti4usnow.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás adatairól, a tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés feltételeiről, a termék áráról, a szállítás költségeiről, a panaszkezelési módról, a kellékszavatosságról, termékszavatosságról, az elállási jogról, valamint agresszív kereskedelmi gyakorlatot folytatott.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: beauti4usnow.com (BodyNaswer LLC, Dermaliss Serum)
Székhely: 3773 Howard Huges Parkway South Tower, Suite 500 Las Vegas
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Honlapjának elérhetősége: https://beauti4usnow.com/36/demalisse-med-m-sakura-pag
Vállalkozás közismert neve:
beauti4usnow.com (BodyNaswer LLC, Dermaliss Serum)
Ügy tárgya:
A beauti4usnow.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás adatairól, a tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés feltételeiről, a termék áráról, a szállítás költségeiről, a panaszkezelési módról, a kellékszavatosságról, termékszavatosságról, az elállási jogról, valamint agresszív kereskedelmi gyakorlatot folytatott.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2021.08.02.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.09.22. - 2023.09.22.
Határozat száma:
BP/2200/04650-4/2021. (Budapest Főváros Kormányhivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fgytv. 14. §, 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés c), c), d), h), j), k), l), m), n), v), w) pontjai, 15. § (2) bekezdés, 20. § (1)-(3) bekezdés, 22. § (1)-(3) bekezdés, 23. § (1), (3) bekezdés, 24. § (1), (2) bekezdés, 25. §, Ektv. 4. § a), c), d), f), h) pontjai, 5. § (1), (2) bekezdés a), b), c), d) pontjai, Fttv. 6. § i), 7. (1) bekezdés, 8. § (1) bekezdés, 524/2013/EU rebdelet 14. cikk (2) bekezdés, 2007. évi CXXVII. törvény 159. § (1) bekezdés, 163. § (1) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont