englishmatersite.com; Alpha Lingmind nyelvtanfolyam (BodyNaswer LLC): Az englismastersite.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás nevéről, elérhetőségeiről, a szerződéskötés feltételeiről, az áru ellenértékéről, a szállítási határidőről, a szállítás költségéről, a panaszkezelés módjáról, az elállási jogról, Megtévesztő tájékoztatást nyújtott a termék áráról és hatásáról, valamint agresszív kereskedelmi gyakorlatot folytatott.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: englishmatersite.com; Alpha Lingmind nyelvtanfolyam (BodyNaswer LLC)
Székhely: 3773 Howard Huges Parkway South Tower, Suite 500 LasVegas
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Honlapjának elérhetősége: englishmatersite.com
Vállalkozás közismert neve:
englishmatersite.com; Alpha Lingmind nyelvtanfolyam (BodyNaswer LLC)
Ügy tárgya:
Az englismastersite.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás nevéről, elérhetőségeiről, a szerződéskötés feltételeiről, az áru ellenértékéről, a szállítási határidőről, a szállítás költségéről, a panaszkezelés módjáról, az elállási jogról, Megtévesztő tájékoztatást nyújtott a termék áráról és hatásáról, valamint agresszív kereskedelmi gyakorlatot folytatott.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2021.08.02.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.09.30. - 2023.09.30.
Határozat száma:
BP/2200/04651-4/2021. (Budapest Főváros Kormányhivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fgytv. 14. §, 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés a), c), d), h), j), k), l), m), n), v), w) pontjai, 15. § (2) bekezdés, 20. § (1)-(3) bekezdés, 22. § (1)-(3) bekezdés, 23. § (1), (3) bekezdés, 24. § (1), (2) bekezdés, 25. §; Ektv. 4. § a), c), d), f), h) pontjai, 5. § (1), (29 bekezdés a), b), c), d) pontjai; Fttv. 6. § i) pont, 7. § (1) bekezdés, 8. § (1) bekezdés, Jótállás rendelet 1. §, 5.§, 524/2013/EU rendelet 14. cikk (2) bekezdés; 2007. évi CXXVII. törvény 159. § (1) bekezdés, 163. § (1) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont