farmershop.hu (Schulteisz Imre egyéni vállalkozó): A farmershop.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás szélhelyének címéről, a megrendeléssel járó fizetési kötelezettségről, a szállítási költségről, a békéltet ő testületről, hiányos, megtévesztő tájékoztatást adott az elállási jogról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: farmershop.hu (Schulteisz Imre egyéni vállalkozó)
Székhely: 7200 Dombóvár, Pannónia út 46.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám: 3688649
Cégjegyzékszám:
Adószám: 52861909237
Honlapjának elérhetősége: www.farmershop.hu
Vállalkozás közismert neve:
farmershop.hu (Schulteisz Imre egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A farmershop.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás szélhelyének címéről, a megrendeléssel járó fizetési kötelezettségről, a szállítási költségről, a békéltet ő testületről, hiányos, megtévesztő tájékoztatást adott az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2021.04.01.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.10.04. - 2023.10.04.
Határozat száma:
TOO/FOGY/182-3/2021. (Tolna Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdés d) h) i) w )pontjai, 15. § (2) bekezdés; Fttv.3. § (1) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont