holisztikuselet.hu (Szívliliom Korlátolt Felelősségű Társaság): A holisztikuselet.hu webáruház nem megfelelóen tájékoztatta előzetesen a vásárókat szerződéskötés feltételeiről, a termékek egységáráról, a szállítási időről, a panaszkezelésről, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, a jótállásról, megtévesztő tájékoztatást adott az elállsi jogról és a szerződés tárgyáról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: holisztikuselet.hu (Szívliliom Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 7200 Dombóvár, Jókai utca 9.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 17-09-010245
Adószám: 24860808-2-17
Honlapjának elérhetősége: www.holisztikuselet.hu
Vállalkozás közismert neve:
holisztikuselet.hu (Szívliliom Kft.)
Ügy tárgya:
A holisztikuselet.hu webáruház nem megfelelóen tájékoztatta előzetesen a vásárókat szerződéskötés feltételeiről, a termékek egységáráról, a szállítási időről, a panaszkezelésről, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, a jótállásról, megtévesztő tájékoztatást adott az elállsi jogról és a szerződés tárgyáról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2021.08.02.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.10.04. - 2023.10.04.
Határozat száma:
TOO/FOGY/465-4/2021. (Tolna Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fgytv. 14. § (1) bekezdés; Ektv. törvény 5.§ (2) a), c), pontja; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdés h), i), m), n), v), w) pontjai; Fttv.3. § (1) bekezdése, figyelemmel a 6. § (1) bekezdés i, pontjára és a 7.§ (1) bekezdésére
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont