Halimex LTD. (Alginat Plus fogyasztószer, alginatplus.hu) : Az alginatplus.hu webáruház nem nyújtott teljes körű, megfelelő tájékoztatást a beazonosíthatóságát szolgáló adatairól; a szerződéskötés feltételeiről; a szerződés tárgyáról és teljesítéséről; a panaszkezelésről és vitarendezési mechanizmusról; a kellékszavatosságról és termékszavatosságról; valamint az elállási jogról. A fentieken túlmenően nem adott át írásbeli megerősítést sem.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: Halimex LTD. (Alginat Plus fogyasztószer, alginatplus.hu)
Székhely: United Kingdom, London, Covent Garden Shelton Street 71-75.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Honlapjának elérhetősége: www.alginatplus.hu
Vállalkozás közismert neve:
Halimex LTD. (Alginat Plus fogyasztószer, alginatplus.hu)
Ügy tárgya:
Az alginatplus.hu webáruház nem nyújtott teljes körű, megfelelő tájékoztatást a beazonosíthatóságát szolgáló adatairól; a szerződéskötés feltételeiről; a szerződés tárgyáról és teljesítéséről; a panaszkezelésről és vitarendezési mechanizmusról; a kellékszavatosságról és termékszavatosságról; valamint az elállási jogról. A fentieken túlmenően nem adott át írásbeli megerősítést sem.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2021.10.04.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.10.06. - 2023.10.06.
Határozat száma:
CS/O01/00658-8/2021. (Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § a), b), c), d), f), h) pont, 5. § (2) bekezdés a), b), c), d) pont; 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés a), b), c), e), h), i), j), k), l), m), v), w) pont, 15. § (1), (2) bekezdés, 18. § a) pont; Fttv. 3. § (1), (3), (4), (5) bekezdés, 6. § (1) bekezdés ba), bc), bd), bf), bg), bj), bk), c), g) pont, 7. § (1) bekezdés, 8. § (1) bekezdés, Melléklet 4.,7.,17. pont; Fgytv. 14. § (1) bekezdés; EU rendelet 14. cikk (2) bekezdés, Árrendelet 3. § (1) bekezdés, 4. §.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont