Antym Holdings LTD.; Calminax (ajanlatkozpont24.com) : Az ajanlatkozpont24.com webáruház nem nyújtott teljes körű, megfelelő tájékoztatást a beazonosíthatóságát szolgáló adatairól; a szerződéskötés feltételeiről; a szerződés tárgyáról és teljesítéséről; a panaszkezelésről és vitarendezési mechanizmusról; a kellékszavatosságról és termékszavatosságról; valamint az elállási jogról. A fentieken túlmenően az írásbeli megerősítésben nem megfelelően adott tájékoztatást; továbbá nem tett eleget a nyugta/számlaadási kötelezettségének.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: Antym Holdings LTD.; Calminax (ajanlatkozpont24.com)
Székhely: 1 Anastasi Shoukri Street, Pamelva Court, Office 3, Ground Floor, 3035 Limassol, Cyprus
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Honlapjának elérhetősége: ajanlatkozpont24.com
Vállalkozás közismert neve:
Antym Holdings LTD.; Calminax (ajanlatkozpont24.com)
Ügy tárgya:
Az ajanlatkozpont24.com webáruház nem nyújtott teljes körű, megfelelő tájékoztatást a beazonosíthatóságát szolgáló adatairól; a szerződéskötés feltételeiről; a szerződés tárgyáról és teljesítéséről; a panaszkezelésről és vitarendezési mechanizmusról; a kellékszavatosságról és termékszavatosságról; valamint az elállási jogról. A fentieken túlmenően az írásbeli megerősítésben nem megfelelően adott tájékoztatást; továbbá nem tett eleget a nyugta/számlaadási kötelezettségének.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2021.10.04.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.10.06. - 2023.10.06.
Határozat száma:
CS/O01/00622-18/2021. (Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § b), c), d), f), h) pont, 5. § (2) bekezdés a), b), c), d) pont; 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés a), c), e), h), i), l), m), w) pont, 15. § (1), (2) bekezdés, 18. § a) pont; Fttv. 3. § (1), (3), (4), (5) bekezdés, 6. § (1) bekezdés ba), bb), bc), bf), bg), bj), bk), c), g), i) pont, 7. § (1) bekezdés, 8. § (1) bekezdés, Melléklet 4.,7.,17. pont; Fgytv. 14. § (1), (3), (5) bekezdés; Árrendelet 3. § (1) bekezdés, 4. §; ÁFA tv. 159. § (1) bekezdés.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont