www2.gysev.hu (Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság): A www2.gysev.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés lépéseiről, a panaszkezelési módról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, nem megfelelő tájékoztatást adott a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: www2.gysev.hu (Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság)
Székhely: 9400 Sopron, Mátyás király utca 19.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 08-10-001787
Adószám: 10008676-2-08
Honlapjának elérhetősége: www2.gysev.hu
Vállalkozás közismert neve:
www2.gysev.hu (GYSEV Zrt.)
Ügy tárgya:
A www2.gysev.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés lépéseiről, a panaszkezelési módról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, nem megfelelő tájékoztatást adott a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2021.08.05.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.10.25. - 2023.10.25.
Határozat száma:
GY/49/00786-4/2021. (Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fttv. 3. § (1), (5) bekezdés, 6. § (1) bekezdés i) pont, 7. § (1) bekezdés, 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), i), v) w) pont, 15. § (2) bekezdés; Ektv. 6. § (2) bekezdés; 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. §
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont