prestigeshop.hu (GLOBOCOM Innovációs és Vállalkozásfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság): A prestigeshop.hu webáruház nem megfelelően tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az elállási és szavatossági jogokról valamint tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: prestigeshop.hu (GLOBOCOM Innovációs és Vállalkozásfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 2461 Tárnok, Béla utca 11.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 13-09-210556
Adószám: 23793853-2-13
Honlapjának elérhetősége: www.prestigeshop.hu
Vállalkozás közismert neve:
prestigeshop.hu (GLOBOCOM Kft.)
Ügy tárgya:
A prestigeshop.hu webáruház nem megfelelően tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az elállási és szavatossági jogokról valamint tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2021.08.10.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.11.08. - 2023.11.08.
Határozat száma:
PE/002/1988-6/2021. (Pest Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § d) f) h) pontja, 5. § (1) bekezdése, 5. § (2) bekezdés d) pontja; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés c) d) h) i) l) m) v) w) pontja, 15. § (1)-(2) bekezdése, 18. § a) pontja, 20. § (1)-(3) bekezdése, 22. § (1) és (3) bekezdése, 23. § (1)-(4) bekezdése, 24. § (1) bekezdése; Fttv. 3. § (1)-(2) és (4)-(5) bekezdése, Melléklet 10. pontja, 6. § (1) bekezdés c) f) g) i) pontja, 7. § (1) bekezdése; Fgytv. 17/A: § (1a) bekezdés;Pftv. 13. § (1)-(4) bekezdése; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (2) bekezdés; 151/2003 Korm. rendelet 1. § (1)-(3) és (5) bekezdése, 2. § (1)-(4) bekezdése, 4. § (1) bekezdése; 19/2014 NGM rendelet 2. §-a, 3. § (2) bekezdése, 5. §-a; 453/2016 Kr. 1. § a) pontja.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont