ozontools.hu (Ozon-Tools Korlátolt Felelősségű Társaság): Az ozontools.hu webáruház nem megfelelően tájékoztatta a vásárlókat az elállási jogról, a jótállásról, valamint tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: ozontools.hu (Ozon-Tools Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 2636 Tésa, Petőfi utca 16.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 13-09-207148
Adószám: 28740458-2-13
Honlapjának elérhetősége: www.ozontools.hu
Vállalkozás közismert neve:
ozontools.hu (Ozon-Tools Kft.)
Ügy tárgya:
Az ozontools.hu webáruház nem megfelelően tájékoztatta a vásárlókat az elállási jogról, a jótállásról, valamint tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2021.07.01.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.11.09. - 2023.11.09.
Határozat száma:
PE/002/1468-9/2021. (Pest Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § b) pont, 6. § (2) bekezdés; 45/2014. )II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés a) d) h) i) m) v), w) pont, 20. § (3) bekezdés, 22. § (1) és (3) bekezdés, 23. § (2)-(3) bekezdés, 26. § (1) bekezdés; Fttv. 3. § (1)-(2) bekezdés, 6. § (1) bekezdés be) c) i) pont és 7. § (1) bekezdés, (3) bekezdés b) pont, (5) bekezdés c) d) e) pont; Fgytv. 17/A: § (1a) bekezdés; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (2) bekezdés; 151/2003 Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés , 2. § (1) és (3)-(4) bekezdés, 4. § (1) bekezdés, 5. § (5)-(7) bekezdés; 2011/83/EU irányelv 18. cikk (1) bekezdés; 453/2016 Kr. 1. § a) pontja.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont