rieker-eshop.hu (HEMEX-C Cipőkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság): A rieker-eshop.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az üzleti tevékenység címéről, a nyilvántartásba vevő szervről, a szerződéskötés feltételeiről, a szerződés alakiságáról, a panaszkezelés módjáról, nem megfelelő tájékoztatást adott a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról és az elállási jogról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: rieker-eshop.hu (HEMEX-C Cipőkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 9024 Győr, Nádor tér 6.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 08-09-007679
Adószám: 11613905-2-08
Honlapjának elérhetősége: www.rieker-eshop.hu
Vállalkozás közismert neve:
rieker-eshop.hu (HEMEX-C KFT.)
Ügy tárgya:
A rieker-eshop.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az üzleti tevékenység címéről, a nyilvántartásba vevő szervről, a szerződéskötés feltételeiről, a szerződés alakiságáról, a panaszkezelés módjáról, nem megfelelő tájékoztatást adott a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról és az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2021.09.29.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.11.09. - 2023.11.09.
Határozat száma:
GY/49/00969-4/2021. (Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 6. § (2) bekezdés; Fttv. 3. § (1), (5) bekezdés, 6. § (1) bekezdés i) pont, 7. § (1) bekezdés, 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés d), h), i), v) w) pontja, 15. § (2) bekezdés, 18. §, 23. §; 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. §
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont