webaruhaz.nor-bike.hu (NOR-BIKE Korlátolt Felelősségű Társaság): A webaruhaz.nor-bike.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltatóról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, a jótállás feltételeiről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: webaruhaz.nor-bike.hu (NOR-BIKE Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Kalmár József utca 24.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 03-09-122030
Adószám: 23274143-2-03
Honlapjának elérhetősége: www.webaruhaz.nor-bike.hu
Vállalkozás közismert neve:
webaruhaz.nor-bike.hu (NOR-BIKE Kft.)
Ügy tárgya:
A webaruhaz.nor-bike.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltatóról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, a jótállás feltételeiről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2021.04.29.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.11.10. - 2023.11.10.
Határozat száma:
BK/FGYV/00253-13/2021. (Bács-Kiskun-Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § d), h) pont; 45/2014. Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés n), v), w) pontjai; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bekezdése; Fttv. 6. § (1) bekezdés i) pontjára figyelemmel az Fttv. 3. § (1) bekezdése, az Fttv. 3. § (5) bekezdésére és az Fttv. 7. § (1) bekezdésére figyelemmel az Fttv. 3. § (1) bekezdése; Jótállás rendelet 3. § (1) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont