profficomp.hu (OCSIPAPÍR Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság): A profficomp.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, a szerződés alakiságáról, a békéltető testületről, az online vitarendezésről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról, az elállási jogról és a termékek egységáráról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: profficomp.hu (OCSIPAPÍR Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 2651 Rétság, Korányi Frigyes utca 1. A. ép. 2. em. 6.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 12-09-008663
Adószám: 24728669-2-12
Honlapjának elérhetősége: www.profficomp.hu
Vállalkozás közismert neve:
profficomp.hu (OCSIPAPÍR Kft.)
Ügy tárgya:
A profficomp.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, a szerződés alakiságáról, a békéltető testületről, az online vitarendezésről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról, az elállási jogról és a termékek egységáráról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2021.05.20.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.11.10. - 2023.11.10.
Határozat száma:
NO/FVO/00349-9/2021. (Nógrád Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés, 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés i), m), n), v), w) pont, 15. § (1) bekezdés, 18. §, 20. § (3) bekezdés; Eker. tv. 4. §, 5. § (2) bekezdés; Fttv. 6. § (1) bekezdés i) pontja, valamint Fttv. 7. § (1), (3) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a 3. § (3) bekezdésére tekintettel a 3. § (1) bekezdése, Fgytv. 14. § (1) bekezdés, 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet 3. § (1) bekezdés, 4. § a) pontja
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont