kapuaruhaz.hu (Holhós és Társa Kaputechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A kapuaruhaz.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az elállási nyilatkozatmintáról, a szavatosságról, az elállási jog részletes feltételeiről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: kapuaruhaz.hu (Holhós és Társa Kaputechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 2651 Rétság, Szőlő u. 16.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 12-09-003852
Adószám: 12801578-2-12
Honlapjának elérhetősége: www.kapuaruhaz.hu
Vállalkozás közismert neve:
kapuaruhaz.hu (Holhós és Társa Kaputechnika Kft.)
Ügy tárgya:
A kapuaruhaz.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az elállási nyilatkozatmintáról, a szavatosságról, az elállási jog részletes feltételeiről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2021.05.25.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.11.10. - 2023.11.10.
Határozat száma:
NO/FVO/00351-8/2021. (Nógrád Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fttv. 6. § (1) bekezdés i) pont, 7. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a 3. § (3) bekezdésére tekintettel a 3. § (1) és (5) bekezdése; 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés 11. § (1) bekezdés i), m), o), v) és w) pontja, a 18. § a) pontja; 151/2003 Korm. rendelet 3. § (3)-(4) bekezdései
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont