fabbriq.hu (Dreamcatapult Betéti Társaság): A fabbriq.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltatóról, a fizetési kötelezettséggel járó megrendelésről, a szállítás költségeiről és feltételeiről, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, a jótállási hatályos feltételeiről, az elállási nyilatkozatmintáról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: fabbriq.hu (Dreamcatapult Betéti Társaság)
Székhely: 3100 Salgótarján, Kun utca 1/B.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 12-06-006032
Adószám: 28997674-1-12
Honlapjának elérhetősége: www.fabbriq.hu
Vállalkozás közismert neve:
fabbriq.hu (Dreamcatapult Bt.)
Ügy tárgya:
A fabbriq.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltatóról, a fizetési kötelezettséggel járó megrendelésről, a szállítás költségeiről és feltételeiről, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, a jótállási hatályos feltételeiről, az elállási nyilatkozatmintáról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2021.05.26.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.11.10. - 2023.11.10.
Határozat száma:
NO/FVO/00360-8/2021. (Nógrád Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fttv. 6. § (1) bekezdés i) pontja, 7. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a 3. § (3) bekezdésére tekintettel a 3. § (1) és (5) bekezdése; Eker. tv. 4. § d), h) pontja; 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), i), m), n), v), w) pontja, 15. § (2) bekezdése, a 18. §; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (2) bekezdése; Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159. § (1) és 166. § (1) bekezdése.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont