1mcm.hu (1. MAGYAR CUKOR MANUFAKTÚRA Csomagoló és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság): Az 1mcm.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a termékek egységáráról, a tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés lépéseiről, a szerződés alakiságáról, a panaszkezelési módról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, az elállási jog feltételeiről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: 1mcm.hu (1. MAGYAR CUKOR MANUFAKTÚRA Csomagoló és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 7400 Kaposvár, Iparos utca 4.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 14-09-303241
Adószám: 11487582-2-14
Honlapjának elérhetősége: www.1mcm.hu
Vállalkozás közismert neve:
1mcm.hu (1. MCM Kft.)
Ügy tárgya:
Az 1mcm.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a termékek egységáráról, a tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés lépéseiről, a szerződés alakiságáról, a panaszkezelési módról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, az elállási jog feltételeiről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2021.05.12.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.11.11. - 2023.11.11.
Határozat száma:
SO/FOGY/00246-10/2021. (Somogy Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § h), 5. § (2) a), b), c); Fttv. 3. § (5), 4. § (1), 6. § (1) ba), i), 7. § (1), 9. § (1); 45/2014. Kormr. 11. § (1) h), i), j), k), m), v), w), (5), 15. § (2), 18. § a), 20. § (2)-(3), 22. § (1) a), 24. § (1)-(2), 25. §; Fgytv. 17/A. § (1a), (2), (3), (6), (8), 29. § (11); 524/2013/EU rendelet 14. cikk (2)
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont