csinileszel.hu (VitaWell Europe Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A csinileszel.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a termékek egységáráról, a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés nyelvéről, a panaszkezelési módról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról és az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: csinileszel.hu (VitaWell Europe Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 8640 Fonyód, Fő utca 66.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 14-09-315511
Adószám: 25805785-2-14
Honlapjának elérhetősége: www.csinileszel.hu
Vállalkozás közismert neve:
csinileszel.hu (VitaWell Europe Kft.)
Ügy tárgya:
A csinileszel.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a termékek egységáráról, a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés nyelvéről, a panaszkezelési módról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról és az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2021.04.13.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.11.11. - 2023.11.11.
Határozat száma:
SO/FOGY/00157-12/2021. (Somogy Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4.§ d/h/, 5.§ (2)d/; Fttv. 3.§ (5), 6.§(1)bg/i/, 7.§(1), 9.§(1) mell.10.; 45/2014.Korm.r. 11.§.(1) h/j/k/m/n/v/w/, 15.§ (2), 18.§ a/, 20.§ (2)-(3), 22.§ (1)(3), 23.§ (1)-(3), 24.§ (1)(2), 25.§; Fgytv. 17/A.§ (1)(1a)(2)(3)(6)(8), 29.§.(11); 524/2013/EU 14.cikk (2); Fgytv. 14.§ (1); 4/2009. NFGM-SZMM 4.§ a/b/e/; 151/2003. Korm.r. 1.§ (1); 1924/2006/EK EU rend. 13. cikk (5)
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont