bolthely.hu/kertiporteka ("PÁLFI Nyílászáró" Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság): A bolthely.hu/kertiporteka webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszgoltálatóról, a szerződéskötés lépéseiről, a szállítási határidőről, a panaszkezelési módról, a békéltető testületről, az online vitarendezésről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról, az elállási jogról, valamint nem adott át jótállási jegyzet.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: bolthely.hu/kertiporteka ("PÁLFI Nyílászáró" Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 7400 Kaposvár, Körösi Cs. S. u. 12.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 14-09-302810
Adószám: 11484493-2-14
Honlapjának elérhetősége: www.bolthely.hu/kertiporteka
Vállalkozás közismert neve:
bolthely.hu/kertiporteka ("PÁLFI Nyílászáró" Kft.)
Ügy tárgya:
A bolthely.hu/kertiporteka webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszgoltálatóról, a szerződéskötés lépéseiről, a szállítási határidőről, a panaszkezelési módról, a békéltető testületről, az online vitarendezésről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról, az elállási jogról, valamint nem adott át jótállási jegyzet.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2021.03.11.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.11.11. - 2023.11.11.
Határozat száma:
SO/FOGY/00095-5/2021. (Somogy Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4.§ h/, 5.§ (2)a/c/; Fttv. 3.§ (5), 6.§(1)i/, 7.§(1); 45/2014.Korm.r. 11.§.(1) h/i/j/k/l/m/n/v/w/, 18.§ a/, 20.§ (2)-(3), 22.§ (1)(3), 23.§ (1)-(3), 24.§ (1)(2), 25.§; Fgytv. 17/A.§ (1a)(3)(6)(8), 29.§.(11); 524/2013/EU 14.cikk (2); 151/2003. Korm.r. 3.§ (1), mell.:23.pont
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont