ledasbox.hu (Deák Adél egyéni vállalkozó): A ledasbox.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szolgáltatót nyilvántartásba bejegyző bíróságról vagy hatóságról, a tárhely-szolgáltatóról, az adatbeviteli hibák kijavításának lehetőségéről, a szerződés alakiságáról, iktatásáról,a megrendeléskori fizetési kötelezettségről, a panaszkezelési módról és vitarendezési mechanizmusról, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, az elállási jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: ledasbox.hu (Deák Adél egyéni vállalkozó)
Székhely: 3100 Salgótarján, Pécskő út 12. B. ép. 3/28.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám: 54776933
Cégjegyzékszám:
Adószám: 56149782132
Honlapjának elérhetősége: www.ledasbox.hu
Vállalkozás közismert neve:
ledasbox.hu (Deák Adél egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A ledasbox.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szolgáltatót nyilvántartásba bejegyző bíróságról vagy hatóságról, a tárhely-szolgáltatóról, az adatbeviteli hibák kijavításának lehetőségéről, a szerződés alakiságáról, iktatásáról,a megrendeléskori fizetési kötelezettségről, a panaszkezelési módról és vitarendezési mechanizmusról, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, az elállási jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2021.08.02.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.11.17. - 2023.11.17.
Határozat száma:
NO/FVO/00545-5/2021 (Nógrád Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Az Eker. tv. 4. § d), h) pontjában, 5. § (2) bekezdésében, • a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés i), m), v), w) pontjában, 15. § (1) bekezdésében, 18. § -ában, valamint • az Fttv. 6. § (1) bekezdés i) pontjában foglaltak alapján, a 3. § (3) bekezdésére tekintettel a 3. § (1) bekezdésében foglaltakat.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont