okotika.hu (Antal Rita egyéni vállalkozó): Az okotika.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szolgáltatót nyilvántartásba bejegyző bíróság vagy hatóság megnevezéséről, a teljesítés feltételeiről, különösen a teljesítési határidőről, a panaszkezelési módról, a vitarendezési mechanizmusról, a kellékszavatosságra vonatkozó hatályos jogszabályi előrásokról, hiányosan az elállási jogról, valamint megtévesztő tájékoztatást adott.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: okotika.hu (Antal Rita egyéni vállalkozó)
Székhely: 2673 Csitár, Petőfi út 16.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám: 43437514
Cégjegyzékszám:
Adószám: 67121759-1-32
Honlapjának elérhetősége: www.okotika.hu
Vállalkozás közismert neve:
okotika.hu (Antal Rita egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
Az okotika.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szolgáltatót nyilvántartásba bejegyző bíróság vagy hatóság megnevezéséről, a teljesítés feltételeiről, különösen a teljesítési határidőről, a panaszkezelési módról, a vitarendezési mechanizmusról, a kellékszavatosságra vonatkozó hatályos jogszabályi előrásokról, hiányosan az elállási jogról, valamint megtévesztő tájékoztatást adott.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2021.07.08.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.11.17. - 2023.11.17.
Határozat száma:
NO/FVO/00468-3/2021 (Nógrád Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Az Eker tv. 4. § d) pontjában, • az Fgytv. 14. § (1) bekezdésében, • a 4/2009 (I.30.) NFGM-SZMM rendelet 3. § (1) bekezdésében, 4. § a), e) pontjában • a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), i), m), v) pontjában, valamint • az Fttv. 6. § (1) bekezdés i) pontjában, valamint Fttv. 7. § (1) és (3) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján, a 3. § (3) bekezdésére tekintettel a 3. § (1) bekezdésében foglaltakat
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont