cruxx.eu (Color Fruit Kft.): A cruxx.eu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről, a tárhely-szolgáltatóról, arról, hogy a megrendelés fizetési kötelezettséget keletkeztet, a panaszkezelési módról, az online vitarendezési fórumról, részletesen a kellékszavatosságról, hiányosan az elállási jogról, nem tett eleget maradéktalanul az egységárra vonatkozó árfeltüntetésről, valamint megtévesztő tájékoztatást nyújtott arról, hogy az elállási jog csak eredeti számla ellenében gyakorolható.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: cruxx.eu (Color Fruit Kft.)
Székhely: 3129 Nagykeresztúr, 0221.hrsz.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 12-09-005578
Adószám: 14280267-2-12
Honlapjának elérhetősége: www.cruxx.eu
Vállalkozás közismert neve:
cruxx.eu (Color Fruit Gyümölcsfeldolgozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság)
Ügy tárgya:
A cruxx.eu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről, a tárhely-szolgáltatóról, arról, hogy a megrendelés fizetési kötelezettséget keletkeztet, a panaszkezelési módról, az online vitarendezési fórumról, részletesen a kellékszavatosságról, hiányosan az elállási jogról, nem tett eleget maradéktalanul az egységárra vonatkozó árfeltüntetésről, valamint megtévesztő tájékoztatást nyújtott arról, hogy az elállási jog csak eredeti számla ellenében gyakorolható.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2021.07.21.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.11.22. - 2023.11.22.
Határozat száma:
NO/FVO/00544-8/2021 (Nógrád Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Az Eker tv. 4. § d), h) pontjában, 15. § (1) bekezdésében, • az Fgytv. 14. § (1) bekezdésében, • a 4/2009 (I.30.) NFGM-SZMM rendelet 3. § (1) bekezdésében, • a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés i), m), v) pontjában, valamint • az Fttv. 6. § (1) bekezdés i) pontjában, valamint Fttv. 7. § (1) és (3) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján, a 3. § (3) bekezdésére tekintettel a 3. § (1).
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont