nicovalid.hu (Juhkoir Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt"): A nicovalid.hu webáruház megtévesztette a fogyasztókat a termék rendelhetőségével kapcsolatosan figyelemmel arra, hogy adószáma törlésre került, ezáltal értékesítési tevékenységet jogszerűen nem végezhet. A honlapon semmilyen előzetes tájékoztatás nem szerepelt.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: nicovalid.hu (Juhkoir Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt")
Székhely: 2360 Gyál, Molnár Ferenc utca 22.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 13-09-183197
Adószám: 25766116-2-13
Honlapjának elérhetősége: www.nicovalid.hu
Vállalkozás közismert neve:
nicovalid.hu (Juhkoir Magyarország Kft. "f. a.")
Ügy tárgya:
A nicovalid.hu webáruház megtévesztette a fogyasztókat a termék rendelhetőségével kapcsolatosan figyelemmel arra, hogy adószáma törlésre került, ezáltal értékesítési tevékenységet jogszerűen nem végezhet. A honlapon semmilyen előzetes tájékoztatás nem szerepelt.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2021.11.11.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.11.23. - 2023.11.23.
Határozat száma:
PE/002/2482-7/2021. (Pest Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § b) c) d) f) h) pont, 5. § (1) bekezdés , 5. § (2) bekezdés a) b) és c) d) pont;Fgytv. 14. §, 17/A: § (1a) bekezdés; 45/2014. (II.26.)Korm. Rendelet 11. § (1) bekezdés a) c) d) h) i) l) m) v) és w) pont, 15. § (2) bekezdés, 20. § (1)-(3) bekezdés, 22. §, 23. § (1) és (3) bekezdés , 24. § (1)-(2) bekezdés, 25. §, 26. § (1) bekezdés;Fttv. 3. § (1)-(5) bekezdés, 6. § (1) bekezdés ba) bg) bj) bk) és i) pontja, 7. § (1) bekezdése, (3) bekezdés b) és c) pontja, (5) bekezdés a) b) e) pontja, Melléklet 3, 4, 9, 10, és 17. pontja, figyelemmel a 9. § (1)-(2) bekezdésére, 524/2013/EU rendelet 14. cikk (2) bekezdés; 453/2016 Kr. 1. § a) pont
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont