tulipancsoport.hu (Tulipán Csoport Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A tulipancsoport.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szolgáltató telefonszámáról, a nyilvántartásba vevő szervről, a szerződéskötés lépéseiről, alakiságáról, nyelvéről, az adatbeviteli hibák javításáról, a szállítás költségéről, a panaszkezelés módjáról, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: tulipancsoport.hu (Tulipán Csoport Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 27.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 14-09-317730
Adószám: 28751025-2-14
Honlapjának elérhetősége: www.tulipancsoport.hu
Vállalkozás közismert neve:
tulipancsoport.hu (Tulipán Csoport Kft.)
Ügy tárgya:
A tulipancsoport.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szolgáltató telefonszámáról, a nyilvántartásba vevő szervről, a szerződéskötés lépéseiről, alakiságáról, nyelvéről, az adatbeviteli hibák javításáról, a szállítás költségéről, a panaszkezelés módjáról, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2021.05.21.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.11.30. - 2023.11.30.
Határozat száma:
SO/FOGY/00253-5/2021. (Somogy Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4.§ c) pont, 5.§ (2) a), b), c), d) pont; Fttv. 3.§ (5) bekezdés, 6. § (1) bekezdés i) pont, 7.§ (1) bekezdés; 45/2014. Korm. rendelet. 11.§ .(1) bekezdés c), e), h), i), j), k), m), v), w) pont, 15.§ (2) bekezdés, 18.§ a), 20.§ (1), (3) bekezdés, 22.§ (1), (3) bekezdés , 23.§ (1)-(3) bekezdés, 24.§ (1), (2) bekezdés, 25.§; Fgytv. 17/A.§ (1), (1a), (2), (3), (6), (8) bekezdés, 29.§.(11) bekezdés; 524/2013/EU rendelet 14.cikk (2) bekezdés; Ptk 6:157.§ (1) bekezdés, 6:159.§ (1) bekezdés , 6:168.§
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont