kincseshaz.hu (MORÁL Ingatlanközvetítési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A kincseshaz.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a szolgáltatót nyilvántartásba vevő szervről, a szerződés alakiságáról, nyelvéről, visszaigazolásáról, a szállítási költségeiről, a fizetés feltételeiről, a panaszkezelés módjáról, az online vitarendezésről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról és az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: kincseshaz.hu (MORÁL Ingatlanközvetítési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 7400 Kaposvár, Kassa utca 15.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 14-09-304590
Adószám: 12656732-2-14
Honlapjának elérhetősége: www.kincseshaz.hu
Vállalkozás közismert neve:
kincseshaz.hu (MORÁL Kft.)
Ügy tárgya:
A kincseshaz.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a szolgáltatót nyilvántartásba vevő szervről, a szerződés alakiságáról, nyelvéről, visszaigazolásáról, a szállítási költségeiről, a fizetés feltételeiről, a panaszkezelés módjáról, az online vitarendezésről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról és az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2021.06.10.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.11.30. - 2023.11.30.
Határozat száma:
SO/FOGY/00259-5/2021. (Somogy Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4.§ d), h) pont, 5.§ (2) bekezdés b), d) pont; Fttv. 3.§ (5), 6.§ (1) bekezdés i) pont, (2) bekezdés, 7.§ (1) bekezdés; 45/2014. Korm. rendelet. 11.§.(1) bekezdés e), h), i) j), k), m), n), v), w) pont, 15.§ (2) bekezdés, 18.§ a) pont, 20.§ (1)-(3) bekezdés, 22.§ (1), (3) bekezdés, 23.§ (1)-(3) bekezdés, 24.§ (1), (2) bekezdés, 25.§, 26.§ (1) bekezdés; Fgytv. 17/A.§ (1), (1a), (3), (6), (8) bekezdés, 29.§.(11) bekezdés; 524/2013/EU rendelet 14.cikk (2) bekezdés; Ptk 6:157.§ (1) bekezdés 6:159.§ (1) bekezdés, 6:168.§, 6:171.§; 151/2003 Korm.rend. 3.§ (1) melléklet .22.pont; 19/2014. NGM rend. 3.§ (2) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont