powerglasses.co.uk/vision/hu (Worldwide Trade Enterprise Limited): A powerglasses.co.uk/vision/hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás székhelyéről, telephelyéről, e-mail címéről, telefonszámáról, adószámáról, az elállási jog gyakorlásához szükséges egyéb elérhetőségéről, valamint tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: powerglasses.co.uk/vision/hu (Worldwide Trade Enterprise Limited)
Székhely: Unit 1112, 11/F, Wing On Plaza, 62 Mody Road, Tsim Sha Tsui East, Kowoon, Hong Kong
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Honlapjának elérhetősége: www.powerglasses.co.uk/vision/hu
Vállalkozás közismert neve:
powerglasses.co.uk/vision/hu (Worldwide Trade Enterprise Limited)
Ügy tárgya:
A powerglasses.co.uk/vision/hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás székhelyéről, telephelyéről, e-mail címéről, telefonszámáról, adószámáról, az elállási jog gyakorlásához szükséges egyéb elérhetőségéről, valamint tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2021.06.16.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2022.01.10. - 2024.01.10.
Határozat száma:
PE/002/619-15/2021. (Pest Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § a) b) c) pontja; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés b) c) d) és i) pontja; Fttv. 3. § (1)-(2) bekezdése, 6. § (1) bekezdés g) és i) pontja, 7. § (1) bekezdése, 7. § (3) bekezdés b) és c) pontja, 7. § (5) bekezdés b) és e) pontja, a 9. § (1) bekezdés figyelembevételével.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont