lovaswebaruhaz.hu (Show Jump Korlátolt Felelősségű Társaság): A lovaswebaruhaz.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szerződés alakiságáról, a szerződéskötés lehetséges nyelveiről, az adószámáról, a tárhelyszolgáltatóról, a panaszkezelés módjáról, a békéltet testületről, a vállalkozás elérhetőségeiről, a kellékszavatosságról, a jótállásról és az elállási jog feltételeiről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: lovaswebaruhaz.hu (Show Jump Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 2030 Érd, Törcsvári utca 53.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 13-09-186811
Adószám: 23514810-2-13
Honlapjának elérhetősége: www.lovaswebaruhaz.hu
Vállalkozás közismert neve:
lovaswebaruhaz.hu (Show Jump Kft.)
Ügy tárgya:
A lovaswebaruhaz.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szerződés alakiságáról, a szerződéskötés lehetséges nyelveiről, az adószámáról, a tárhelyszolgáltatóról, a panaszkezelés módjáról, a békéltet testületről, a vállalkozás elérhetőségeiről, a kellékszavatosságról, a jótállásról és az elállási jog feltételeiről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2021.11.11.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2022.01.10. - 2024.01.10.
Határozat száma:
PE/002/00342-4/2021. (Pest Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § c) f) és h) pontja, 5. § (2) bekezdés b) és d) pontja; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h) i) m) n) v) és w) pontja;524/2013/EU rendelet 14. cikk (1) és (2) bekezdése
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont