idokecskemet.hu, balancekecskemet.hu, essencekecskemet.hu (MOMARIK Korlátolt Felelősségű Társaság): Az www.idokecskemet.hu; www.balancekecskemet.hu; www.essencekecskemet.hu webáruházak nem tájékoztatták a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés lépéseiről, az adatbeviteli hibák javításának módjáról, a szerződés alakiságáról, a szerződéskötés lehetséges nyelveiről, a panaszkezelésről, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról és az elállási jog feltételeiről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: idokecskemet.hu, balancekecskemet.hu, essencekecskemet.hu (MOMARIK Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 6.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 03-09-121038
Adószám: 22978648-2-03
Honlapjának elérhetősége: www.idokecskemet.hu; www.balancekecskemet.hu; www.essencekecskemet.hu
Vállalkozás közismert neve:
idokecskemet.hu, balancekecskemet.hu, essencekecskemet.hu (MOMARIK Kft.)
Ügy tárgya:
Az www.idokecskemet.hu; www.balancekecskemet.hu; www.essencekecskemet.hu webáruházak nem tájékoztatták a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés lépéseiről, az adatbeviteli hibák javításának módjáról, a szerződés alakiságáról, a szerződéskötés lehetséges nyelveiről, a panaszkezelésről, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról és az elállási jog feltételeiről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2021.10.21.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2022.01.10. - 2024.01.10.
Határozat száma:
BK/FGYV/00616-6/2021. (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ktv. 4. § c), d), h) pontja, 5. § (2) bekezdés a), b), c), d) pontja, 6. § (1) bekezdés, 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés c), e), h), i), j), k), l), m), v), w) pontjai, 11. § (5) bekezdése, 15. § (1), (2) bekezdése, 18. §; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1), (2) bekezdése, az Fttv. 6. § (1) bekezdés i) pontjára figyelemmel az Fttv. 3. § (1) bekezdése, az Fttv. 3. § (5) bekezdésére és az Fttv. 7. § (1) bekezdésére figyelemmel az Fttv. 3. § (1) bekezdése
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont