yellowcapcipo.hu (Nagy és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A yellowcapcipo.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szállítás feltételeiről, a panaszkezelés módjáról, a békéltető testületről, a jótállás, a kellékszavatosság, a termékszavatosság fogalmáról és az elállás feltételeiről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: yellowcapcipo.hu (Nagy és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 5600 Békéscsaba, Kőműves K. sor 31.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 04-09-005735
Adószám: 12939745-2-04
Honlapjának elérhetősége: www.yellowcapcipo.hu
Vállalkozás közismert neve:
yellowcapcipo.hu (Nagy és Társa Kft.)
Ügy tárgya:
A yellowcapcipo.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szállítás feltételeiről, a panaszkezelés módjáról, a békéltető testületről, a jótállás, a kellékszavatosság, a termékszavatosság fogalmáról és az elállás feltételeiről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2021.09.20.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2022.01.11. - 2024.01.11.
Határozat száma:
BE/37/668-5/2021. (Békés Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fttv. 3. §; 6. § (1) bekezdés i) pontja, 7. § (1) bekezdés a) pontja; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h) i), m), n), v), w) pontja
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont