betyarjocuccok.hu (Balázs András Gábor egyéni vállalkozó): A betyarjocuccok.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a panaszkezelés módjáról, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és az elállási jog feltételeiről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: betyarjocuccok.hu (Balázs András Gábor egyéni vállalkozó)
Székhely: 5630 Békés, Bocskai utca 28.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám: 55590123
Cégjegyzékszám:
Adószám: 56889660124
Honlapjának elérhetősége: www.betyarjocuccok.hu
Vállalkozás közismert neve:
betyarjocuccok.hu (Balázs András Gábor egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A betyarjocuccok.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a panaszkezelés módjáról, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és az elállási jog feltételeiről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2021.10.26.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2022.01.11. - 2024.01.11.
Határozat száma:
BE/37/721-6/2021. (Békés Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 5.§ (2) bekezdés; Fttv. 3. §; 6. § (1) bekezdés i) pontja, 7. § (1) bekezdés a) pontja; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), i), m), v), w) pontja
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont